Čapí hnízdo v Bohuslavicích

Oficiální stránka fanoušků čapího hnízda na komíně firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova

Kroužkování nad pivovarem

V neděli 27. června uzrál čas na kroužkování potomků Betynky a Kuby na pivovarském komíně v Trutnově. Tohoto úkolu se opět zhostil ornitolog Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko. Při výstupu nahoru ho doprovázel ještě jeho známý, “komínář”.

Akce začala s lehkým zpožděním před půl devátou ráno, pod komínem se shromáždilo několik předem informovaných příznivců našich čápů.  Na hnízdě v té době hlídal čápata Kuba, který bránil hnízdo do poslední chvíle. Odletěl až v 9:31:44, když se pan Kafka objevil na okraji hnízda. Ani čápatům se příliš nechtělo do akineze a bylo jim nutné lehce pomoci rukou. Pak již zůstala v klidu ležet a nemusela být ani zakrývána.

Kroužky a jména

Protože již nebyly k dispozici plastové ELSA kroužky, dostala čápata kroužky kovové. Jsou lehké, vyrobené z hliníku a opatřené kontrastní ražbou černé barvy. Je na nich nápis MUSEUM PRAHA a pětimístný identifikační kód. V případně čápat z pivovarského komína se jedná o kód YJ851YJ852. Kroužky mají čápata na levé noze nad patou. První dostalo kroužek mladší čápě (YJ852), které bylo pojmenována Zubejda. Starší Lotrando (YJ851) přišel na řadu až jako druhý. Tato jména jim byla vybrána proto, že se váží k dílu regionálního spisovatele Karla Čapka. Zfilmovanou pohádku Lotrando a Zubejda zná v Česku snad každý.

Při příležitosti výstupu na komín provedl p. Kafka kontrolu hnízda na přítomnost nežádoucích předmětů, ale žádný nenalezl. Zároveň využil pobytu před kamerou k vyjádření názoru ohledně zasahování do života čapích hnízd. Zmiňovaný odborný materiál týkající se tohoto tématu zveřejníme jakmile bude k dispozici. Po vyklizení komína trvalo poměrně dlouhou dobu, než se Kuba vrátil na hnízdo. Sice několikrát prolétl velmi blízko, ale dosedl až v 11:04. Zato mladí byli vzhůru hned a netrpělivě čekali, kdy se táta vrátí.

Odpad k obědu

O hodinu a půl později při krmení Betynkou ve 12:10 došlo k situaci, která byla též zmiňována. Mezi donesenou potravou se nacházel odpad lidského původu, konkrétně kus pružného lana s uzlem. Čápata ho pravděpodobně považovala za hada a po krátké tahanici ho Lotrando spolknul. Nezbývá než čekat a doufat, že se ho zbaví při vyvrhování jiných nestravitelných zbytků a rodiče ho následně vyhodí z hnízda.


10 komentářů

 1. To je strašná výška ... ! Ze začátku měli hnízdo zarostlé trávou tak , že jsem si říkala že se tam za chvilku nevejdou - nyní už si to udupali a uleželi - tak maj místa dost a rodičové nanosili seno . Děkuji za videa a komentář !

 2. Veľa šťastia celej bocianej rodinke na pivovarskom komíne a blahoželanie k "občance" Lotrandovi a Zubejde 🙂 . Zvládli ste to výborne.

 3. Co se stane, když Lotrando ten drát nevyvrhne ? Držím mu palce, aby se to povedlo, protože je to pro něho dost nebezpečné.

  1. Drát to není, byl to nějaký pružný provaz (jako gumicuk). Musíme čekat, jak se to vyvine...

 4. Nádherné,děkujeme.Pana Kafku obdivuji,točila se mi hlava jen z pohledu dolů a to sedím doma na židli.Jak pupíci syčeli a klapali při pocitu ohrožení

 5. Nejdřív velmi zajímavé kroužkování čápat. Pak poučné pro veřejnost, jaké problémy mohou mít čápi s odpadky co přinesou do hnízda. A hned na to černý provaz, co vypadal jako had, zmizel v krku Lotranda. Hrůza. Teď jen čekat až výjde zase ven. Držím palce. Bude nutné lidi znova poučit, co způsobí v přírodě odpady. Dík patří za dnešní akci p. Kafkovi a jeho pomocníkovi.

 6. I was thrilled to find this site today, and to see that translations are available. Thank you for providing this. I have discovered the lives of storks in 2021! The only “ reality shows” that I have ever watched: Stork TV!

 7. (pro lidi, kteří z nejrůznějších důvodů neslyší nebo nerozumí, jsem si dovolil slova p. Kafky přepsat a přeložit do angličtiny, poděkování všem co mě upozornili na chyby)

  Kroužkování čápů Trutnov 2021
  ČR, Trutnov, komín bývalého pivovaru Krakonoš
  začátek: 2021-06-21 09:31:36 SELČ
  Mgr. Petr Kafka, ornitolog, CHKO Broumovsko
  čáp: Kuba, čápata: Lotrando (YJ851) a Zubejda (YJ852)
  konec: 09:37:23
  ....
  (Kuba klape, odlétá)
  Tak, dobrý den čápové. Tááák...Já Vás zdravím.
  Dneska proběhne kroužkování mláďat.
  Proti hnízdům, který jsou v okolí, čápi dostanou dneska trochu jiné kroužky. Jsou to kroužky kovové, hliníkové, lehoučké. Také mají jakoby kontrastní ražbu, takže čáp se dá celkem dobře zidentifikovat. Protože ty černé mně došly.
  Tak, vidíte, že kroužek se na noze také krásně točí, není pro čápa nijak těsný. Tak… dobrý. Taky se to podařilo hezky zavřít.
  Jinak je to už podruhé, co v letošním roce se na to hnízdo leze.
  Bohužel poprvé to bylo z důvodu toho, že jedno mládě se zamotalo do provázku. Tedy byl to ňáký faktor způsobený lidskou, lidskou činností a to je nechávání odpadu v přírodě. Čápi to pak do hnízda přinesli jako výstelku.
  Podařilo se to vlastně tady zjistit na základě toho, že právě na tomto hnízdě je webkamera, takže máme aktuální přehled toho, co se na hnízdě děje. Nicméně přináší to i i jiná rizika, a to je třeba to, že lidé často volají, snaží, snaží se zachraňovat mláďata, která která třeba vzdorují nepřízni počasí, dešti nebo naopak velkému teplu. Různé predaci, parazitaci.
  Není, není to úplně dobré zasahovat vždy do těch přírodních procesů. Veškeré zásahy do těch hnízdění musí být dostatečně odůvodněné a musí mít smysl. Není naším cílem zachránit každého jednoho čápa, když to je třeba čáp, který v přírodě by normálně nepřežil.
  Ale ale celá ta problematika není černobílá. Setkali jsme se v poslední době, že třeba pracovníci záchranných stanic jsou často napadáni, osočováni z toho, že se že se nesnaží ty ptáky chránit. Ale celá ta věc je, ta problematika je složitější. Není to, není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
  A já tedy, já si myslím, že záchranné stanice dělají obrovský kus práce a dělají to dobře. A stojím za jejich rozhodnutími, ať už v našich očích dobré nebo špatné. A v současné době připravujeme nějaký odborný materiál, který by, který by nějak shrnul, v jakých případech a jak na těch hnízdech zasahovat. A v jakých případech to nechat všechno na dění v přírodě. Tak jak se to děje už po miliony let a jak na to jsou i ty druhy i ti ptáci vlastně přirozeně, přirozeně zvyklí a nastavení.
  Tak já tady nebudu dlouho zdržovat, přeju Vám pěkný den a čápům přeji vše dobré, aby se jim v přírodě dařilo a vyhli se všem nástrahám, které, které život přináší.
  ...
  (hele)
  (pozor na omítku)

  Storklets ID rings at Trutnov 2021
  CZE, Trutnov, chimney of former brewery Krakonoš
  start: 2021-06-21 09:31:36 CEST
  Mgr. Petr Kafka, ornithologist, Broumovsko Protected Landscape Area
  stork: Kuba, storklets: Lotrando (YJ851) and Zubejda (YJ852)
  end: 09:37:23

  (Kuba claps the beak and leaves the nest)
  So, Hello storks. So... Greetings to you.
  Today we will put ID rings to the nestlings.
  In contrast to other nests around, storks will get little different rings today. Those are metal, aluminum, light rings. They also have contrast printing, so the stork could be quite easily identified.
  Because I have run out of the black ones.
  So, you can see that the ring is nicely turning on the leg, it is not tight for the stork. So… fine. It also closed well.
  Otherwise it is already the second time, the nest is visited this year. Unfortunately the first time it was because one of nestlings was caught up in the string. Therefore it was some factor caused by human, human activity and that is leaving the waste in the nature.
  Then the storks bring it to the nest as filling. It was discovered because there is a web camera just in this nest, so we have an actual overview what is happening in the nest. Nevertheless it brings also, also other risks and that is e.g. that people often call, try to, try to save the nestlings, who who e.g. face the hardship of weather, rain or contrary intense heat. Various predators, parasites. It is not, it is not entirely good to intervene always into these natural processes. Every intervention into these nestings must be reasonably justified and it must make sense. It is not our goal to save every single stork, if it is e.g. stork that would not survive usually in nature.
  But, but the whole problematic is not black & white. Lately we have encountered that rescue stations' employees are often attacked, slandered they do not try to save those birds. But the whole thing, problematic is more complicated. It is not, it is not so easy as it seems at first sight. And so I, I believe that rescue stations do a tremendous piece of work and they do it right.
  And I back up their decisions, whether they look good or bad in our eyes. And at this moment we are preparing some expert material that, that would summarize in which cases and how to intervene in those nests. And in which cases to leave it all on nature. As it happens for millions of years and as also those species, also those birds are actually naturally, naturally used to and set up to.
  So I will not delay for long here, I wish you a nice day and to the storks I wish all good, so they prosper in nature and avoid all pitfalls that life brings.

 8. Výborné, vzhledem k zahraničním ohlasům je dobrý i překlad.
  Všechny edukativní řeči či poznámky v chatu jsou důležité. To, že čápům denně hledíme do obýváku, máme je rádi, dáváme jim jména a jsme fascinováni jejich krásou (když spí a mají zobák zabořený na hrudi, tak mají sladce líbezně protažené oči), neznamená, že jim můžeme do jejich obýváku bezdůvodně zasahovat. Vyvíjeli se ohromnou dobu do současné podoby. My sami nemáme právo ani schopnosti jim do života zasahovat a souhlasím s tou výjimkou, která se týká nebezpečí způsobeného lidskou činností.
  Myslím, že kamery nad hnízdy dělají obrovsky záslužnou práci, protože nám přibližují přírodu, kterou bychom jinak neviděli, se vším, co se nám třeba i nelíbí, ale má skrytý smysl.
  A ačkoliv to píšu často, každodenní večerní čapí zprávy jsou úžasné a vtipné. Takže ještě jednou díky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

0:00
0:00