Čapí hnízdo v Bohuslavicích

Oficiální stránka fanoušků čapího hnízda na komíně firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova

O hnízdě a jeho okolí

Čapí hnízdo v Bohuslavicích u Trutnova je umístěno na nepoužívaném osmibokém komíně v areálu firmy KARA ve výšce okolo 31 metrů nad zemí, 400 metrů nad mořem, 70 metrů od řeky Úpy.

Bohuslavice, původně samostatná vesnice, nyní část okresního města Trutnov. Nachází se asi 4,5 km na východ od centra. Prochází tudy železniční trať Jaroměř – Trutnov s již zrušenou železniční zastávkou a silnice I/14. V roce 2009 zde bylo evidováno 63 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 239 obyvatel.

Původní celý název obce Bohuslavice nad Úpou jej odlišoval od dalších stejnojmenných obcí v republice a připomínal, že obcí protéká řeka Úpa. Po připojení obce k Trutnovu byl přídomek zrušen podobně jako u nedaleké Lhoty u Trutnova. Jelikož se Bohuslavice nacházejí na nejnižším místě ve městě, byla zde vybudována velká čistírna odpadních vod pro většinu Trutnova a okolí, ale Bohuslavice na ní napojeny nejsou, protože se nachází nad nimi. Kromě čištění splaškové vody byla v Bohuslavicích vybudována i skládka odpadků, ale ani ta nepříznivě neovlivňuje život v obci. Naopak, aby vozidla jedoucí ke skládce neprojížděla kolem domů, byl na okraji zástavby prokopán silniční tunel. Kromě tohoto tunelu jsou na opačné straně Bohuslavic ještě další tři tunely vedle sebe, protínající stejný kopec. Nahoře ve stráni vede železniční tunel, nad silnicí štola, kterou vede parovodní potrubí a pod silnicí vodní štola, kudy protéká náhon do adamovské továrny. Dále je v Bohuslavicích továrna na zpracování kožešin KARA a pila. Za zmínku stojí malá kaplička, bývalá obecní škola, či hřbitov. Původní železný most byl v 80. letech 20. stol. zbourán a nahrazen dnešním železobetonovým, obcházejícím střed obce. Na kopci nad Bohuslavicemi se nacházejí Čížkovy kameny.

Na podzim roku 2018 (po odletu čápů) umístila firma HD Internet s.r.o. na komín webovou kameru, umožňující nepřetržité snímání hnízda a živý přenos záznamu na YouTube. Informace o životě na hnízdě předávala od roku 2013 na webové stránky Čapí hnízda paní Irena Najmanová. Hnízdo bylo od roku 2014 vždy obsazeno a hnízdící pár vždy vyvedl čápata: v roce 2014 dvě čápata, 2015 jedno čápě, 2016 dvě čápata, 2017 tři čápata, 2018 tři čápata, 2019 čtyři čápata, 2020 čtyři čápata, 2021 čtyři čápata, 2022 dvě čápata a v roce 2023 tři čápata. Od roku 2018 do současnosti hnízdí na komíně stejná samička – Bohunka. Jejím partnerem byl v letech 2019 (možná již 2018) až 2021 čáp Bohouš, od sezóny 2022 pak Bohdan.

Stav hnízda v Bohuslavicích


Aktualizováno: 13.5.2024 7:00

Na hnízdě jsou Bohdan, Bohunka (DEH H9931) a 5 čápat.

Přílet Bohdana: 24.3. 16:59
Přílet Bohunky: 27.3. 8:25

1. čápě vylíhnuto: 7.5. 11:24
2. čápě vylíhnuto: 8.5. 7:50
3. čápě vylíhnuto: 9.5. 7:11
4. čápě vylíhnuto: 11.5. 8:09
5. čápě vylíhnuto: 13.5. 0:11

Stav hnízda v Trutnově


Aktualizováno: 20.5.2024 20:20

Na hnízdě jsou Matěj, Magda a 4 čápata.

Přílet Magdy: 29.3. 9:32
Přílet Matěje: 30.3. 13:56

1. čápě vylíhnuto: 13.5. 11:48
2. čápě vylíhnuto: 13.5. 16:51
3. čápě vylíhnuto: 15.5. 1:24
4. čápě vylíhnuto: 16.5. 20:19

Mapa čapích hnízd


Sponzoři přenosu


Překladač


14.0
°C
78
%
5
km/h
45
%

Pin It on Pinterest

0:00
0:00