Čapí hnízdo v Bohuslavicích

Oficiální stránka fanoušků čapího hnízda na komíně firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova

O hnízdě a jeho okolí

Čapí hnízdo v Bohuslavicích u Trutnova je umístěno na nepoužívaném osmibokém komíně v areálu firmy KARA ve výšce okolo 31 metrů nad zemí, 400 metrů nad mořem, 70 metrů od řeky Úpy.

Bohuslavice, původně samostatná vesnice, nyní část okresního města Trutnov. Nachází se asi 4,5 km na východ od centra. Prochází tudy železniční trať Jaroměř – Trutnov s již zrušenou železniční zastávkou a silnice I/14. V roce 2009 zde bylo evidováno 63 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 239 obyvatel.

Původní celý název obce Bohuslavice nad Úpou jej odlišoval od dalších stejnojmenných obcí v republice a připomínal, že obcí protéká řeka Úpa. Po připojení obce k Trutnovu byl přídomek zrušen podobně jako u nedaleké Lhoty u Trutnova. Jelikož se Bohuslavice nacházejí na nejnižším místě ve městě, byla zde vybudována velká čistírna odpadních vod pro většinu Trutnova a okolí, ale Bohuslavice na ní napojeny nejsou, protože se nachází nad nimi. Kromě čištění splaškové vody byla v Bohuslavicích vybudována i skládka odpadků, ale ani ta nepříznivě neovlivňuje život v obci. Naopak, aby vozidla jedoucí ke skládce neprojížděla kolem domů, byl na okraji zástavby prokopán silniční tunel. Kromě tohoto tunelu jsou na opačné straně Bohuslavic ještě další tři tunely vedle sebe, protínající stejný kopec. Nahoře ve stráni vede železniční tunel, nad silnicí štola, kterou vede parovodní potrubí a pod silnicí vodní štola, kudy protéká náhon do adamovské továrny. Dále je v Bohuslavicích továrna na zpracování kožešin KARA a pila. Za zmínku stojí malá kaplička, bývalá obecní škola, či hřbitov. Původní železný most byl v 80. letech 20. stol. zbourán a nahrazen dnešním železobetonovým, obcházejícím střed obce. Na kopci nad Bohuslavicemi se nacházejí Čížkovy kameny.

Na podzim roku 2018 (po odletu čápů) umístila firma HD Internet s.r.o. na komín webovou kameru, umožňující nepřetržité snímání hnízda a živý přenos záznamu na YouTube. Informace o životě na hnízdě předává od roku 2013 na webové stránky birds.cz paní Irena Najmanová. Hnízdo bylo od roku 2014 vždy obsazeno a hnízdící pár vždy vyvedl čápata: v roce 2014 dvě čápata, 2015 jedno čápě, 2016 dvě čápata, 2017 tři čápata, 2018 tři čápata, 2019 čtyři čápata, 2020 čtyři čápata a v roce 2021 též čtyři čápata. Od roku 2018 do současnosti hnízdí na komíně vždy stejná samička – Bohunka, nejméně od roku 2019 vždy se stejným samcem – Bohoušem.

Stav hnízda v Bohuslavicích


Aktualizováno: 19.8.2023 21:20

Hnízdo je prázdné.

Bohdan a Bohunka (DEH H9931) opustili společně hnízdo 19.8. v 5:50.

Elvíra (CH501) byla odebrána do ZS Jaroměř 29.7. ve 22:15, Vilemína (CH503) opustila hnízdo 4.8. v 9:37 a Iris (CH502) 11.8. v 9:28.

Přílet Bohunky: 30.3. 17:35
Přílet Bohdana: 31.3. 15:54
Elvíra: 10.5. 8:14
1. let: 21.7. 14:13 (250 minut)
Iris: 10.5. 10:06
1. let: 14.7. 18:38 (12 sekund)
Vilemína: 11.5. 7:28
1. let: 14.7. 17:48 (11 sekund)
Arkturus: 13.5. 5:36 (úhyn 25.5. 9:03)
Žofie: 15.5. 9:49 (úhyn 24.5. 3:00)

Kroužkování: 13.6. 18:05

Stav hnízda v Trutnově


Aktualizováno: 24.8.2023 21:00

Hnízdo je prázdné.

Matěj a Magdalenka opustili hnízdo 24.8. v 6:09.

Samuel (CH526), Igo (CH527) a Evelyn (CH528) opustili hnízdo 22.8. mezi 5:39 a 5:45.

Přílet Matěje: 3.4. 15:04
Přílet Magdalenky: 7.4. 10:02
Samuel: 21.5. 21:00
1. let: 21.7. 18:09 (129 sekund)
Igo: 22.5. 20:55
1. let: 27.7. 7:51 (75 sekund)
Evelyn: 25.5. 2:17
1. let: 29.7. 13:35 (3 hodiny 45 minut)
4. čápě: 26.5. 22:55 (úhyn 7.6. 11:26)
5. čápě: 29.5. 11:45 (úhyn 3.6. 21:50)

Kroužkování: 22.6. 15:30

Mapa čapích hnízd


Sponzoři přenosu


Překladač


-2.9
°C
96
%
13
km/h
100
%

Pin It on Pinterest

0:00
0:00